Edukasi

Waktu Pemasangan Batu Nisan Menurut Islam

Okky Aprilia

Halo, selamat datang di “rsubidadari.co.id”. Kali ini, kita akan membahas topik sensitif namun penting yang jarang dibicarakan, yaitu waktu pemasangan batu nisan menurut ajaran Islam. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas informasi mengenai kapan dan bagaimana seharusnya batu nisan dipasang pada makam orang yang telah meninggal.

Kematian adalah bagian dari kehidupan yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga dan kerabat yang ditinggalkan biasanya membuat sejumlah persiapan, termasuk mengurus pemakaman dan pemasangan batu nisan. Batu nisan merupakan penanda makam yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menghormati almarhum.

Dalam ajaran Islam, terdapat panduan mengenai tata cara pengurusan jenazah dan pemakaman, termasuk waktu pemasangan batu nisan. Panduan ini didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajaran para ulama. Dengan memahami dan mengikuti panduan ini, kita dapat menghormati almarhum dan memenuhi kewajiban kita sebagai umat Islam.

Pendahuluan

Pemasangan batu nisan pada makam orang yang telah meninggal dunia merupakan praktik yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa pandangan mengenai waktu yang tepat untuk memasang batu nisan.

Menurut pendapat mayoritas ulama, waktu yang disunnahkan untuk memasang batu nisan adalah setelah pemakaman dan selesainya masa iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya.

Masa iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan jika sedang hamil. Selama masa iddah, perempuan tersebut dilarang menikah kembali dan diharapkan berkabung atas kepergian suaminya.

Pendapat lain mengatakan bahwa pemasangan batu nisan dapat dilakukan kapan saja setelah pemakaman. Namun, sebaiknya pemasangan batu nisan tidak dilakukan terlalu cepat karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyelesaian jenazah di dalam kubur.

Baca Juga :  Bisul di Kemaluan Menurut Pandangan Ustad Danu: Faktanya di Balik Mitos

Dalam praktiknya, waktu pemasangan batu nisan dapat bervariasi tergantung pada adat istiadat dan tradisi setempat. Di beberapa daerah, batu nisan dipasang segera setelah pemakaman, sementara di daerah lain pemasangan batu nisan dilakukan setelah masa iddah selesai.

Yang terpenting adalah pemasangan batu nisan dilakukan dengan hormat dan sesuai dengan ajaran Islam. Batu nisan bukan hanya sekadar penanda makam, tetapi juga simbol penghormatan dan doa bagi almarhum.

Kelebihan dan Kekurangan Pemasangan Batu Nisan Setelah Pemakaman

Pemasangan batu nisan segera setelah pemakaman memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

 • Menandai makam almarhum dengan jelas sehingga mudah dikenali oleh keluarga dan kerabat.
 • Membantu proses identifikasi jenazah jika terjadi penggalian makam di masa depan.
 • Memberikan rasa tenang dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan karena mereka memiliki tempat yang jelas untuk berziarah dan mendoakan almarhum.

Namun, pemasangan batu nisan setelah pemakaman juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

 • Dapat mengganggu proses penyelesaian jenazah di dalam kubur. Hal ini karena tanah di sekitar makam masih labil dan belum sepenuhnya mengendap.
 • Berpotensi merusak kain kafan yang membungkus jenazah jika batu nisan dipasang terlalu dekat dengan permukaan tanah.
 • Dapat mengganggu proses penguburan jika batu nisan terlalu besar atau berat.

Kelebihan dan Kekurangan Pemasangan Batu Nisan Setelah Masa Iddah

Pemasangan batu nisan setelah masa iddah juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

 • Tanah di sekitar makam sudah mengendap sehingga pemasangan batu nisan tidak akan mengganggu proses penyelesaian jenazah.
 • Kain kafan yang membungkus jenazah sudah kering sehingga tidak mudah rusak oleh batu nisan.
 • Keluarga yang ditinggalkan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan batu nisan yang sesuai dengan keinginan mereka.
Baca Juga :  Pengertian Sejarah Menurut Bahasa dan Istilah: Panduan Komprehensif

Namun, pemasangan batu nisan setelah masa iddah juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

 • Makam almarhum tidak dapat ditandai dengan jelas dalam waktu yang cukup lama sehingga menyulitkan keluarga dan kerabat untuk berziarah.
 • Berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses identifikasi jenazah jika terjadi penggalian makam di masa depan.
 • Dapat membuat keluarga yang ditinggalkan merasa tidak tenang karena mereka tidak memiliki tempat yang jelas untuk berziarah dan mendoakan almarhum.

Pilihan Material dan Desain Batu Nisan

Pemilihan material dan desain batu nisan sebaiknya disesuaikan dengan keinginan keluarga almarhum dan kondisi keuangan mereka. Beberapa jenis material yang umum digunakan untuk membuat batu nisan adalah:

 • Marmer
 • Granit
 • Batu alam
 • Semen

Sementara itu, desain batu nisan dapat bervariasi tergantung pada selera dan kreativitas keluarga almarhum. Beberapa desain umum yang sering digunakan adalah:

 • Batu nisan berbentuk persegi panjang
 • Batu nisan berbentuk oval
 • Batu nisan dengan ukiran nama dan tanggal lahir dan wafat almarhum
 • Batu nisan dengan ukiran ayat-ayat Al-Qur’an atau hadis

Pemeliharaan Batu Nisan

Setelah batu nisan dipasang, pemeliharaan secara rutin diperlukan untuk menjaga keindahan dan kebersihannya. Beberapa cara pemeliharaan batu nisan yang dapat dilakukan adalah:

 • Membersihkan batu nisan dari debu dan kotoran secara teratur menggunakan kain lembut dan air sabun.
 • Melapisi batu nisan dengan sealant untuk melindunginya dari pengaruh cuaca dan lumut.
 • Memperbaiki atau mengganti batu nisan jika terjadi kerusakan.

Dengan pemeliharaan yang baik, batu nisan dapat bertahan lama dan terus menjadi penanda makam yang layak bagi almarhum.

Etika Berziarah ke Makam

Berziarah ke makam orang yang telah meninggal dunia merupakan amalan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Ketika berziarah, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, antara lain:

 • Berpakaian sopan dan menutup aurat.
 • Menjaga ketenangan dan kesopanan di area makam.
 • Tidak menginjak-injak atau duduk di atas makam.
 • Tidak membuang sampah sembarangan di area makam.
 • Mendoakan almarhum dan membaca Al-Qur’an di dekat makamnya.
Baca Juga :  Istilah Pancasila: Eksplorasi Asal-usul Historis

Dengan memperhatikan etika berziarah, kita dapat menunjukkan rasa hormat kepada almarhum dan menjaga kesucian area makam.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan mengenai waktu pemasangan batu nisan menurut Islam:

 1. Kapan waktu yang tepat untuk memasang batu nisan menurut Islam?
  Waktu yang disunnahkan untuk memasang batu nisan adalah setelah pemakaman dan selesainya masa iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya.
 2. Apakah boleh memasang batu nisan sebelum pemakaman?
  Tidak dianjurkan memasang batu nisan sebelum pemakaman karena dapat mengganggu proses penguburan.
 3. Apakah ada larangan memasang batu nisan pada hari-hari tertentu?
  Tidak ada larangan memasang batu nisan pada hari-hari tertentu dalam ajaran Islam.
 4. Apa yang harus dilakukan jika batu nisan rusak?
  Jika batu nisan rusak, sebaiknya diperbaiki atau diganti dengan yang baru untuk menjaga keindahan dan kelayakan makam.
 5. Bagaimana cara membersihkan batu nisan?
  Batu nisan dapat dibersihkan menggunakan kain lembut dan air sabun. Jika diperlukan, dapat dilapisi dengan sealant untuk perlindungan tambahan.
 6. Apakah boleh menuliskan nama dan tanggal lahir dan wafat almarhum pada batu nisan?
  Ya, diperbolehkan menuliskan nama dan tanggal lahir dan wafat almarhum pada batu nisan untuk memudahkan identi

Baca Juga